Breaking News
பாகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளிவில் 5.0 ஆக பதிவு

பாகிஸ்தானின் பல்வேறு நகரங்களில் இன்று காலை நிலடுக்கம் ஏற்பட்டது. இஸ்லாமாபாத், லாகூர் உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளிவில் 5.0 ஆக பதிவாகியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் இந்துகுஷ் பகுதியை மையமாக கொண்டு இந்த நிலடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.